សមិទ្ធិផលរបស់សមាគម

ILBRiLLE Co.,Ltd. x TTP Groups Cambodia ។ សាលាកែសម្ផស្សនឹងដំណើរការរួមគ្នាក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង យើង​នឹង​បើក​សាលា​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​ក្នុង​បរិក្ខារ​នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ (MLVT) ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​អំពី​ចំណេះ​ដឹង និង​បច្ចេកទេស​ផ្នែក​សម្ផស្ស​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញគ្រូជំនាញជនជាតិជប៉ុនមកបង្រៀន ``ចំណេះដឹងផ្នែកសម្រស់ត្រឹមត្រូវ វិធីសាស្រ្តថែរក្សាស្បែក របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កែសម្ផស្ស។ល។” ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ និងផលិតអ្នកជំនាញផ្នែកសម្រស់។ បន្ថែមពីលើថ្នាក់សម្រស់ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដូចជា "ការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ការទាក់ទាញអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងអតិថិជន" ដើម្បីគាំទ្រដល់ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឯករាជ្យភាពបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ សិស្សដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេលពីរឆ្នាំ នឹងត្រូវបានចេញជាមួយនឹងគុណវុឌ្ឍិផ្លូវការ ដោយភ្ជាប់ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ (NIEI)។ ប្រវត្តិដែលត្រូវគ្នា ខ្ញុំបានជួបលោក OKNHA TE TANGPOR ប្រធាន…

Close Menu