សមិទ្ធិផលរបស់សមាគម

ILBRiLLE Co.,Ltd. x TTP Groups Cambodia ។ សាលាកែសម្ផស្សនឹងដំណើរការរួមគ្នាក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង យើង​នឹង​បើក​សាលា​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​ក្នុង​បរិក្ខារ​នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ (MLVT) ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​អំពី​ចំណេះ​ដឹង និង​បច្ចេកទេស​ផ្នែក​សម្ផស្ស​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញគ្រូជំនាញជនជាតិជប៉ុនមកបង្រៀន ``ចំណេះដឹងផ្នែកសម្រស់ត្រឹមត្រូវ វិធីសាស្រ្តថែរក្សាស្បែក របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កែសម្ផស្ស។ល។” ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ និងផលិតអ្នកជំនាញផ្នែកសម្រស់។ បន្ថែមពីលើថ្នាក់សម្រស់ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដូចជា "ការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ការទាក់ទាញអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងអតិថិជន" ដើម្បីគាំទ្រដល់ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឯករាជ្យភាពបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ សិស្សដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេលពីរឆ្នាំ នឹងត្រូវបានចេញជាមួយនឹងគុណវុឌ្ឍិផ្លូវការ ដោយភ្ជាប់ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ (NIEI)។ ប្រវត្តិដែលត្រូវគ្នា ខ្ញុំបានជួបលោក OKNHA TE TANGPOR ប្រធាន…

ការសម្តែងរបស់សមាជិក

It seems we can’t find what you’re looking for.

Close Menu