លទ្ធផលនៃសកម្មភាព

SHIBATA INDUSTRIAL CO., LTD.|ស្រះក្រាលកៅស៊ូជាមួយនិងគំរបអណ្តែតទឹកSHIBATA INDUSTRIAL CO., LTD.

ព​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន SHIBATA INDUSTRIAL CO., LTD. នាយករង YAMAMOTO KAZUO ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាជីវកម្ម៖ តាំងពីឆ្នាំ 2016 មក ក្រុមហ៊ុន Shibata Industrial Co., ltd បានផ្សព្វផ្សាយគម្រោងស្រះទឹកដែលមានគម្របអណ្តែតទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយ ពីឆ្នាំ 2021មក យើងកំពុងអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងរបស់ JICA ដោយមាន MAFF, MRD, និង MOWRAM ជាដៃគូ ។…

iLBRiLLE Co.,Ltd. សាលា​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​នឹង​ចាប់​ដំណើរការ​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២៤ ក្នុង​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ។

ព​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន iLBRiLLE Co.,Ltd. នាយក​ប្រតិបត្តិ កាហ្សូណូរី កាតូ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាជីវកម្ម៖ ①សម្រស់ និងសុខភាព (ការផលិត និងលក់គ្រឿងសម្អាង ហាងកែសម្ផស្ស)②ការអប់រំ (មហាវិទ្យាល័យសម្ផស្ស)③កសិកម្ម (សូត្រមាសកម្ពុជា) គ្រោងគម្រោង យើង​នឹង​បើក​សាលា​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​នៅ​ក្នុង​បរិក្ខារ​នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ (MLVT) ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​អំពី​ចំណេះដឹង និង​បច្ចេកទេស​សម្រស់​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា។ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ យើងនឹងអញ្ជើញគ្រូជំនាញជនជាតិជប៉ុនមកបង្រៀន "ចំណេះដឹងកែសម្ផស្សត្រឹមត្រូវ វិធីសាស្ត្រថែរក្សាស្បែក របៀបប្រើឧបករណ៍កែសម្ផស្ស។ល។" និងផលិតអ្នកជំនាញផ្នែកសម្រស់។ក្រៅពីថ្នាក់បង្រៀនសម្រស់ យើងក៏មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដូចជា "ការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ការទាក់ទាញអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងអតិថិជន" ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យ…

Close Menu