ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រវត្តិនៃសមាគមនេះមានដូចខាងក្រោម

បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៦៣ (អនុម័តដោយក្រសួងការបរទេស)
1963~

ប្រធានទីមួយ

H.E. Kogoro Uemura

ប្រធានទី ៣ នៃសហព័ន្ធធុរកិច្ចជប៉ុន

1978~

ប្រធានទីពីរ

H.E. Yoshio Iwata

ប្រធាន​សាល​អាស៊ី/ប្រធាន​សមាគម​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​នៅ​បរទេស

1983~

ប្រធានទី 3

H.E. Ichiro Inamine

អតីត​សមាជិក​សភា

1989~

ប្រធានទី៤

H.E. Kikuo Ikeda

ប្រធាន Nippon Koei

1993~

ប្រធានទី 5

H.E. Masashi Yamaguchi

អតីត​អនុប្រធាន Nippon Koei

2003~

ប្រធានទី៦

H.E. Yukio Imagawa

អតីត​ឯកអគ្គរាជទូត​ប្រចាំ​កម្ពុជា

ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 បានផ្ទេរទៅសមាគមរួមមួយ (ក្រោមយុត្តាធិការរបស់ការិយាល័យខុទ្ទកាល័យ)
2014~

ប្រធានទី៧

H.E. Fumiaki Takahashi

អតីត​ឯកអគ្គរាជទូត​ប្រចាំ​កម្ពុជា

(ឯកសារយោង) សកម្មភាពរបស់សមាគមជប៉ុនកម្ពុជា (មុនការផ្លាស់ប្តូរ)៖

  • ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1988 មក ព្រឹត្តិបត្រ “កម្ពុជា” ត្រូវបានបោះពុម្ពជារៀងរាល់ឆ្នាំ (សរុបចំនួន 102 ច្បាប់) និងបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនទូទៅ (300-500 ច្បាប់)។
    ទស្សនាវដ្ដីនេះបានណែនាំយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយការស្រាវជ្រាវ និងការស្ទង់មតិអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសមាគម ក៏ដូចជាព័ត៌មានអំពីវិស័យផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា។
  • ការណែនាំអំពីស្ថានភាពកម្ពុជា និងទំនាក់ទំនងជប៉ុន-កម្ពុជា តាមរយៈការបង្រៀន សិក្ខាសាលា។ល។ និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងកម្ពុជា។
  • បញ្ជូនក្រុមស្រាវជ្រាវមកកម្ពុជា (១៩៨៩, ១៩៩២, ១៩៩៤, ១៩៩៩)
    ផងដែរ ក្នុងឱកាសនោះ និងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនៅកម្ពុជា (២០០១, ២០០២, ២០០៣, ២០០៩ ។ល។) លោកបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដូចជា ព្រះបាទ សីហនុ នាយករដ្ឋមន្រ្តី រណឫទ្ធិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងពួកយើង បានធ្វើការដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនង។
  • បន្ទាប់ពីក្លាយជាសមាគមរួម ក្រុមអធិការកិច្ចទី១ បានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមអធិការកិច្ចទី២ ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២២ និងក្រុមអធិការកិច្ចទី៣ ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២៣។លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ .
Close Menu