បរិច្ចាគរបាំងវះកាត់ចំនួន ១០,០០០ ដល់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា នៅស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ក្នុងវត្តមានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង៉ោ រតនា សមាគមជប៉ុនកម្ពុជា បានប្រគល់របាំងមុខវះកាត់ចំនួន ១០,០០០ ដល់កម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសកម្ពុជា ដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុន ដែលជាអំណោយពីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ ហើយលោកបានបរិច្ចាគនូវច្បាប់ចម្លងជូនដល់ ស្ថានទូត។

Related Articles

Close Menu